Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

Hoekstenen & werkdomeinen

HOEKSTENEN

Elke onderneming bestaat in wezen uit 4 hoekstenen. Een harmonische samenwerking tussen deze hoekstenen, bepalend voor het goed presteren van het geheel.

Vanuit een reeks fundamentele waarden en kijk op de wereld ontstaat er een visie en een plan om die visie (1) te realiseren. Om doelen te verwezenlijken en alle rollen en taken in een organisatie te beleggen en te coördineren, moet er een of andere vorm van structuur (2) bestaan. Processen (3) zijn de zenuwbanen, die horizontaal en verticaal doorheen de onderneming, die bepalen hoe de dingen gedaan worde. Ze zorgen voor de informatiestromen en de orkestratie van activiteiten binnen en tussen (deel)structuren. Om processen beter te sturen, op te volgen en efficiënter te maken, of om de organisatie te ontlasten van het soms repetitieve karakter van activiteiten, wordt vaak gericht technologie (4) ingezet. Maar dit alles ten spijt zijn het uiteindelijk in de eerste plaats de mensen (5) die centraal staan in dit complexe samenspel en zijn daarmee dé bepalende factor om de onderneming als organisme echt te laten functioneren. Hun capaciteiten, attitude en gedrag bepalen of de organisatie werkt en of ze kan blijven transformeren en een toekomst voor zichzelf kan maken.

                           

Een onderneming is daarom voor ons een levend organisme en zijn al deze componenten continu in beweging.
Het is daarom aan de mensen om invulling te geven aan constante evolutie en verandering!

 

VERANDERING OP ‘MENSENMAAT’

Als men wil verbeteren wordt er vaak initieel gesleuteld aan één (of meerdere tegelijk) van de 4 eerste componenten. Even vaak blijft de echte "kers op de taart" echter uit waarbij bijvoorbeeld het initiatief niet oplevert wat bedoeld werd, of de implementatie te lang duurt, of wel gehaald wordt, maar over tijd niet standhoudt en alles weer verwatert of zelfs opgegeven wordt.

Elke verandering wordt gemaakt of gekraakt, door al dan niet de acceptatie en verankering bij de mensen; of dat nu aan de directietafel is of op de werkvloer. Het bouwen van draagvlak, het anticiperen van acceptatie en het operationeel invechten van verandering zijn dus bepalende factoren bij elk transitieproject of elke transformatie die een bedrijf meemaakt!

Omdat verandering gerealiseerd wordt door het doelgericht ingrijpen op meerdere, zo niet alle componenten van de onderneming, is het voor u als ondernemer vaak uitermate lastig om de juiste dingen te doen en alles in een symfonie samen te laten komen. U moet diverse adviseurs op het juiste moment rond u verzamelen en al deze vaak losstaande adviezen tot een geïntegreerd geheel kneden. U moet daarop fundamentele besluiten nemen en tegelijk de business as usual niet vergeten.

Transitie-Partners bekijkt uw situatie van A-tot-Z en over de ganse breedte van uw onderneming. Wij voorzien in de nodige experten en staan in voor het formuleren van een geïntegreerd advies dat door ons ganse team onderschreven wordt. U kan nu met voldoende inzicht en in meer comfort onderbouwde beslissingen nemen!

 

WERKDOMEINEN

Bedrijfsstrategietrategie en Organisatieontwikkeling

Lees meer

Continuous Improvement & gedragen projecten

Lees meer

 Procesverbetering & -optimalisering

Lees meer

Veranderstrategie

Lees meer