Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

G.D.P.R. ; een last of een zegen?

| 23-Aug-2017

G.D.P.R. ; een last of een zegen?

G.D.P.R. ; een last of een zegen?

Elke dag hoor je wel iets over de zin de onzin van de nieuwe 'Europese Privacywet', of beter de Algemene Verordening Gegevensbescherming of A.V.G. ( ook wel G.D.P.R. ofte General Data Protection Regulation). Daarbij hoort dan ook de bijkomende rol van de zgn. 'Data Protection Officer' (of D.P.O), die afhankelijk van de context in organisaties gaan zien opduiken. De retoriek gaat dan vooral over de belasting op de organsatie, de kosten om conform te geraken en de boetes, die kunnen worden opgelegd als niet voldaan wordt aan de bepalingen of er inbreuken zijn op deze nieuwe wet. Er wordt dan enthousiast heen en weer gejongleerd met cijfers en bedragen van zelfs 20 miljoen € of 4% van de jaaromzet zoeven door de kamer alsof het niks is. Om schrik van te krijgen!

Desondanks het conformeren aan deze evolutie van de wet een absolute must is, zien we dan ook dat de G.D.P.R. hierdoor enorm gehypet wordt, maar vooral dat ons angst wordt aangepraat en dat is naar onze mening wat overdreven…  Het lijkt een beetje een déjà vu; hoe hard werd de wereld niet op stang gejaagd voor de Millenniumbug...  We mogen" onze kop" niet in het zand steken, maar moeten nu ook weer niet hysterisch heen en weer beginnen lopen. Anderzijds merken we bij Transitie-Partners vandaag helaas al te vaak dat veelal de IT-afdeling hiervoor wil voorbereiden, maar dat de business, door de prioriteiten van elke dag, de urgentie (nog) niet voldoende inziet, waardoor we kostbare tijd verloren zien gaan.

Transitie-Partners bekijkt de G.D.P.R. langs een andere kant; Enerzijds gaat het om de evolutie van iets dat al langer bestaat; de lokale en Europese Privacywetten en oa. de Belgische Privacy Commissie die zonder echt mandaat toezicht probeert te houden in een snel veranderende context. Wat betekent uw en mijn privacy vandaag nog in een wereld van sociale media, digitalisering en het steeds groter wordende (mis)gebruik van groeiende berg aan data. We klagen allemaal regelmatig dat Europa al te vaak nog een lappendeken is voor regelgeving allerlei (fiscaliteit, verkeer, handel…), maar nu is het diezelfde Europese Unie, die met deze verordening de bescherming van persoonsgegevens (vrijwel) gestandaardiseerd binnen de Europese ruimte reguleert. Dit deze biedt de G.D.P.R. een solide basis om beter en bedachtzamer om te gaan met de persoonlijke en gevoelige gegevens van onze klanten en daarmee onze werking en processen te blijven verbeteren. Vanuit ons als ondernemer of organisatie met economische doelen is vooral onze klant daarmee gebaat; Hij hoeft niet te vrezen dat gegevens over zijn persoon ongewenst en ondoorzichtig uitgewisseld, verhandeld wordt of een andere wijze in gevaar komt. Door transparant, bewust en gestructureerd om te gaan met persoonsgegevens stralen we kwaliteit en vertrouwen uit en doen we allicht langer en betere zaken.

De G.D.P.R. is geen eenheidsworst en niet alle ondernemingen zijn in dezelfde mate geïmpacteerd. Maar hoe zit dat dan voor jouw organisatie? Wat kan G.D.P.R. voor jou betekenen? Hoe moet jij dit omzetten en invullen in jouw bedrijf, zonder te struikelen over de vele wettelijke bepalingen? Zonder de balans te verliezen tussen kosten en baten? En intussen moet jouw business wel blijven draaien…!!!

De vele uiteenzettingen in zalen vertellen veelal allemaal hetzelfde generieke verhaal, maar hoe begin je er nu zelf concreet aan? Transitie-Partners spreekt daarom graag 1-op-1 met u omdat elke context uniek is. En laat nu net de interpretatie van de regelgeving in functie van jouw specifieke omstandigheden de sleutel zijn om G.D.P.R. - als je het goed aanpakt - in te zetten als verbeteropportuniteit voor je bedrijf.

Er is dan ook een erg belangrijk business-change-luik mee verbonden en net daar zit de toegevoegde waarde van Transitie-Partners.

Onze holistische aanpak rond G.D.P.R. neemt de invalshoek "veranderen" en 'continu verbeteren", eerder dan strikt juridisch of IT-technisch, alhoewel al deze elementen zeker aan bod komen.

 

Mocht jij het voor jouw organisatie opportuun vinden of mocht je met pertinente vragen over de G.D.P.R. zitten, neem we graag de tijd om over het onderwerp eens van gedachten te wisselen. Sowieso willen wij jouw context leren begrijpen en klankborden over hoe jullie ermee willen omgaan.

 

Project of als service?

Transitie-Partners voor u een team goed opgeleide GDPR specialisten ter beschikking, die organisaties projectmatig begeleiden naar GDPR compliancy, jouw organisatie kan klaarstomen om zelfstandig de rol van DPO te gaan vervullen, of die de rol van DPO (as a service) kunnen opnemen wanneer de organisatie geen nood heeft aan interne invulling of ze 'ontzorgd' wil zijn voor de DPO verantwoordelijkheden.