Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

Kerncompetenties

Kerncompetenties

 Strategisch management (strategisch beheer) richt zich op vragen zoals: 
 • Hoe kan de onderneming de lange termijndoelen effectief en efficiënt realiseren?
 • Hoe wordt de strategie bepaald en geïmplementeerd?
 • Op welke manier worden middelen ingezet om doelen te bereiken?

Deze doelen bepaal je door naar buiten en vooruit te kijken. Met een goede strategie kan een organisatie dus een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten in een competitieve omgeving. Vind een duurzaam voordeel ten opzichte van je concurrenten. Een voordeel dat aansluit bij externe trends en ontwikkelingen en bij de sterkten en zwakten binnen je eigen organisatie. Een organisatiestrategie is richtinggevend voor alle beslissingen die een organisatie neemt voor de komende jaren.

Heeft u uw strategie scherp en duidelijk? Hoe vertaalt en implementeert u ze in uw organisatie? Organisatie-adviesbureau Transitie-Partners kan met u uw strategisch management vormgeven en, als u dat wenst, voor u invulling geven.

Buiten de gangbare denkkaders treden. Kleine, dagdagelijkse verbeteringen dragen bij tot een significante veranderslag mits goed gecoördineerd en opgevolgd. Een reeks van veranderingen wordt ingezet om een transformatie te realiseren. Een change is iets dat binnen een bepaalde tijdspanne als project gevoerd wordt, terwijl transitie eerder een langere termijn gebeuren is, waarbij een transformatie de onderneming naar het volgende groeiniveau brengt.

Er zijn dus meerdere elementen vaak tegelijk in het spel;

 • Continuous Improvement
 • Change Management
 • Transitie Management
 • Communicatie Management
 • Leadership en Empowerment

Transitie-Partners werkt gebalanceerd op enkele of al deze elementen om de verandering in uw onderneming maximaal te realiseren en te verankeren.

 Een bedrijf wordt regelmatig geconfronteerd met initiatieven of projecten, die een bepaald doel voor ogen hebben en die naast de dagdagelijkse en operationele taken lopen. In alle gevallen betekenen deze projecten extra werk voor de mensen en is het erg moeilijk de aandacht goed te verdelen tussen deze vaak conflicterende taken en prioriteiten. De meeste aandacht moet toch gaan naar de echte dagtaak, toch? Ook ontbreekt het de organisatie aan ervaring om projecten tot een goed einde te brengen, waardoor ze te lang duren en momentum verliezen. Of erger nog, onverricht ter zake en zonder resultaat worden gestopt. Vele Euro’s en frustraties resulteren dan in wijsheden als “je verandert best niets aan wat (ongeveer) goed is!” en daar raak je ook niet verder mee! Transitie-Partners verhelpt deze situatie op 2 manieren:
 1. We gaan het project- en programma beheer overnemen en uw organisatie ‘ontzorgen’ van het dagdagelijks beheren van de projecten. We gaan de interne stakeholders optimaal plannen en inbrengen in de projecten, zodat ze wel betrokken zijn, maar “geen last” ervan hebben. Kortom, wij richten ons op het realiseren van een succesvol project en de mensen op de vloer kunnen hun dagtaak de nodige aandacht geven.
 2. Transitie-Partners gaat een projectbeheeraanpak en -praktijk inrichten, methodes en technieken aanbrengen, waarbij de organisatie in staat wordt gesteld in de toekomst projecten zelf efficiënter en in eerste instantie vooral effectiever te voeren.
Elke onderneming beschikt over een raderwerk van tandwielen, die op elkaar ingrijpen en samen de motor zijn om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De mate waarin deze processen als een goed geolied geheel functioneren, of dat er nu en dan wat zand tussen de tandwielen komt, bepaalt zeker de efficiëntie maar ook de concurrentiekracht van het bedrijf. Vaak is het echter onduidelijk hoe iets fout loopt, of waar moet worden ingegrepen om een situatie te corrigeren of onder controle te krijgen. Wat beïnvloedt het proces gunstig of ongunstig en wat kunnen we meten om te sturen of te controleren?

Business Procesmanagement (beheer van zakelijke processen) als praktijk, werkt zowel op de kosten- als op de opbrengstenzijde.

 • Aan de kostenzijde, zoeken we naar allerhande bronnen van verspilling en zorgen voor het zo optimaal voeden van het proces: Het verminderen van voorraden, het verbeteren van de flow in het proces, het verkorten van doorlooptijden, het wegwerken van ‘bottlenecks’ en het inbouwen van ‘pull’, etc.
 • Aan de opbrengstenkant, werken we op het verbeteren en het verhogen van de kwaliteit van de output: Het verminderen van retours (en klachten!) en herstellingen van defecten, het standaardiseren op hoe en wanneer je iets doet en hoe het bijdraagt tot het geheel, etc. 

Anderzijds is het in elke onderneming belangrijk dagelijks op zoek te gaan naar optimalisaties en verbeteringen. Door een helder beeld te hebben wat het proces is, hoe het opgebouwd is en hoe het (ver)loopt, kan je gericht gaan meten en bijsturen om continu te verbeteren wat vandaag al best goed draait. Alleen zo blijf je de competitie voor en bouw je tegelijk flexibiliteit en robuustheid in de organisatie. Een robuust proces is goed gefundeerd in de onderneming en biedt kwaliteit en betrouwbaarheid. Een proces moet tegelijk flexibel zijn om indien nodig mee te bewegen met zijn omgeving, zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.

Transitie-Partners helpt je met gangbare methodes en technieken, je bedrijfsprocessen helder in kaart te brengen en de werking ervan te kunnen meten, opvolgen, bijsturen en gericht optimaliseren!

De term "Enterprise" is de verzameling van alle partijen, entiteiten of organisaties, die gemeenschappelijke doelstellingen nastreven. Dit kan zijn een (overheid)instelling, een multinational, een middelgrote of kleine onderneming of een departement of afdeling, ongeacht of ze allen lokaal of geografisch verspreid zijn.

De term “Enterprise Architectuur” wordt dan best omschreven als de anatomie van uw bedrijf; alle business- en procescomponenten, informatie en technologie services, en infrastructuur binnen de ganse organisatie of binnen een afgelijnd onderdeel. In beide gevallen dekt EA een allesomvattend en geïntegreerd informatiemodel, dat een organisatie in staat stelt zichzelf in kaart te brengen, eenduidig met alle niveaus hierover te communiceren en bij veranderingsprojecten en/of businesscase-ontwikkeling een snelle en correcte impactanalyse (kosten, baten en risico’s) uit te voeren.

Het doel van een effectieve Enterprise Architectuur, is het optimaliseren en harmoniseren van vaak gefragmenteerde processen (manueel en geautomatiseerd) binnen de onderneming naar een goed geoliede machine, die flexibel kan omgaan met verandering en die de business strategie steeds beter helpt te realiseren.

Transitie-Partners helpt haar klanten met het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur-visie, het opzetten van een bijpassend documentatie- en managementsysteem en het opzetten van een ‘praktijk’ in de organisatie. Omdat Rome ook niet op één dag werd gebouwd, blijft Transitie-Partners ondersteuning geven en de klant opvolgen om stapsgewijze groei in EA-maturiteit te garanderen.

Onze ploeg van senior consultants hebben zelf voldoende kilometers op de teller als operationeel manager, zodat zij u kunnen ondersteunen bij het invullen of versterken van uw operationeel management team. Vanuit die rol, voorzien ze u in het opmaken van een tactisch beleids- en uitvoeringsplan voor specifieke processen. Dit kan gaan om Productie, Logistiek, Financieel, HR, ICT, etc.